TWORZENIE i ZARZĄDZANIE MŚP

Kurs jest przeznaczony dla osób, które zamierzają otworzyć własny biznes lub noszą się ze zmianą, która w przyszłości pozwoli na jego założenie / nawiązanie współpracy B2B z obecnym pracodawcą.

PROGRAM

 1. Zakładanie działalności gospodarczej
 • Wady i zalety działalności gospodarczej, w porównaniu z pracą na etacie,
 • Podatkowe i prawne obowiązki przedsiębiorcy,
 • Etapy zakładania działalności gospodarczej,
 • Możliwości pozyskiwania dotacji na rozpoczęcie i prowadzenie działalności (środki na rozwój z RPO, Bazy Usług Rozwojowych, PFRON, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, staże z Urzędu Pracy, doposażenie stanowiska pracy, środki z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej),
 • Naliczanie i odprowadzanie podatku zryczałtowanego gdy jest się podatnikiem VAT
 • Wysokość kapitału w wybranych typach działalności,
 • Odpowiedzialność wspólników, członków zarządu, właścicieli,
 • Prowadzenie spraw firmy i reprezentacja spółki.
 1. Formy działalności gospodarczej w Polsce, formalności
 • Uzyskanie wpisu do KRS lub CEDG,
 • ZUS, GUS i Urząd Skarbowy (rejestracja, sprawozdania, terminy),
 • Uzyskanie zezwoleń i koncesji (podstawa wiedza w różnych typach działalności),
 • Kodeks pracy – o czym trzeba pamiętać zatrudniając pracowników.
 1. Księgowość i zarządzanie finansami w firmie
 • Księgowość u osób fizycznych, podstawy,
 • Karta podatkowa,
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • Pełna księgowość (podstawowe pojęcia niezbędne do współpracy z biurem rachunkowym lub księgową)
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i NIP wspólnotowy,
 • Rozliczanie przychodów i kosztów (m.in. amortyzacja, moment poniesienia, podróże służbowe, ujęcie składek w kosztach),
 • Podatek VAT: zwolnienia, preferencje, zasady rozliczeń, deklaracje, korekty
 • Odprowadzanie składek na ubezpieczenia: własne i za pracowników.
 • Zasady rozliczania składek ZUS, zgłoszenia danych i sporządzania deklaracji oraz korekt.
 1. Ustalanie struktury towarów i planowanie oferty handlowej
 • Badanie rynku na potrzeby wprowadzenia nowego produktu / usługi
 • Planowanie zakupów,
 • Ustalanie cen produktów i usług (metody),
 • Ocena i kontrola sprzedaży,
 • Optymalizacja struktury ofertowej,
 • Badanie preferencji i upodobań klientów,
 • Ocena otoczenia rynkowego,
 • Typy i elementy otoczenia rynkowego (otoczenie bliższe i dalsze),
 • Bariery i zagrożenia w rozwoju małych firm.
 1. Marketing w MŚP
 • Jak się wyróżniać na tle konkurencji?,
 • Kto jest moim klientem?, jak do niego dotrzeć i jak o niego dbać?,
 • Znaczenie lokalizacji w prowadzeniu różnych typów działalności,
 • Wybór lokalizacji ze względu na różnorodne kryteria,
 • Elementy reklamy zewnętrznej jednostki,
 • Promocje, jak się je organizuje?, które nie działają?
 • Ile kosztuje skuteczny marketing w małej firmie?
 • Marketing w Internecie (wprowadzenie),
 • LinkedIn, jego rola w zakresie promowania firmy i jej właściciela,
 • Tworzenie ofert produktowych,
 • Zarządzanie stroną internetową,
 • Zakładanie profilu firmy na FB,
 • Tworzenie baz danych klientów, kontrahentów oraz ofertowanie w kontekście RODO,
 • Ocena wpływu poszczególnych czynników otoczenia,
 • Ocena wpływu działalności przedsiębiorstwa na czynniki zewnętrzne.
 1. Sporządzanie biznesplanu
 • Cel i korzyści z przygotowania biznesplanu,
 • Zasady budowy biznesplanu,
 • Struktura biznesplanu – główne elementy składowe,
 • Wdrażanie biznesplanu w realiach rynkowych,
 • Pisanie biznesplanu – teoretyczne i praktyczne aspekty,
 • SWOT w praktyce (podstawy teoretyczne, wprowadzenie do praktyki).
 1. Warsztat komputerowy z wykorzystaniem narzędzi biznesowych
 • Podstawy korzystania systemu MS Word, MS Excel (tworzenie baz danych, ofert),
 • Zakładanie profilu formowego na FB,
 • Tworzenie i interpretacja praktyczna analizy SWOT,
 • Korzystanie z kalkulatorów podatkowych i rozliczania innych kosztów,
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • Rozliczanie kilometrówki,
 • Rozliczanie kosztów używania samochodu ryczałtem,
 • Rozliczanie amortyzacji metodą degresywną i liniową,
 • Rozliczanie umów zlecenia, umów o dzieło i umów o pracę,
 • Zarządzanie zadaniami w wybranych systemach informatycznych.

Szkolenie jest realizowane w formie zawierającej część praktyczną, warsztatową. Prowadzone jest w interaktywnej formie przy zastosowaniu metod szkoleniowych z naciskiem na umiejętności praktyczne. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe z prezentacji multimedialnych z opcja notowania.

ORGANIZATORZY

 • Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki

 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

TERMIN: 

 • 29.11.2019 – godz. 14.00 – 18:00
 • 30.11.2019 – godz.: 09.00 – 18:00
 • 01.12.2019 – godz. 09.00 – 18:00
 • razem 24 godziny, w tym przerwy kawowe

MIEJSCE

 • Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki, sala szkoleniowa nr 404-405.
 • Oddział szkoleniowy: Al. Niepodległości 18-22, Szczecin

ZAPEWNIONE

 • Materiały szkoleniowe (materiały w postaci drukowanej i pdf)
 • wyposażenie m.in. laptopy do warsztatów,
 • przerwy kawowe (kawa herbata, ciastka)

 

INWESTYCJA i DANE DO PŁATNOŚCI

KOSZT CAŁKOWITY: 720 zł brutto (płatny w całości lub z zadatek).

ZADATEK 250 zł brutto płatny na numer rachunku:

 • Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki
 • nr rachunku: 69 1600 1462 1878 6705 8000 0001, BNP Paribas
 • tytułem: Tworzenie i zarządzanie MŚP
 • Reszta płatności za kurs (na szkoleniu – gotówką).

 

ZGŁOSZENIA i LICZBA MIEJSC

na zgłoszenia czekamy do dnia 20.11.2019 r. na adres: biuro@kirg.pl lub na numer telefonu (podany niżej).

 • Liczba osób na szkoleniu: max 8 osób.
 • potwierdzenie na nr tel. 512 276 835

 

Po akceptacji ze strony organizatora prosimy o podanie danych do faktury / faktury proforma:

 • W przypadku firmy: Nazwa, adres, nr NIP
 • W przypadku os. Fizycznej: Imię i nazwisko, Adres i PESEL

 

Prowadzący: Paweł Materka

Przedsiębiorca od 2007 roku, Broker Technologii i Innowacji KIRG, broker Innowacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2013-2014, Alumni międzynarodowej organizacji AIESEC Polska, członek Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Coach personalny i trener biznesu od 2006 roku, absolwent takich kierunków jak: Ekonomia, w tym studia doktoranckie, Inżynieria Środowiska (studia doktoranckie), Geodezja i Kartografia, Pedagogika, Europejska Integracja w Agrobiznesie, Europejskie Doradztwo Zawodowe, od 2009 roku doradca zawodowy, były członek Rady przy Ministerstwie Rozwoju w zakresie tworzenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji do 2018 roku, Koordynator 70 międzynarodowych projektów, w tym obecnie specjalista i koordynator dwóch projektów z INTERREG – Południowy Bałtyk i Interreg Europa Środkowa, założyciel i fundator 5 organizacji pozarządowych.

Big Data w biznesie

DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ FIRM

Szkolenie może mieć charakter zamknięty lub otwarty.
W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym, prosimy o kontakt (biuro@asuri.pl) w celu ustalenia szczegółów oraz przygotowania oferty. Prowadzimy szkolenia na terenie całego kraju.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Niespotykany wzrost ilości danych sprawia, że coraz więcej firm informatycznych usilnie poszukuje specjalistów, którzy umieliby efektywnie składować, przetwarzać i analizować dane. To szkolenie pozwoli Ci zapoznać się z narzędziami i koncepcjami niezbędnymi do rozpoczęcia dalszej pracy z dużymi danymi. Dzięki niemu będziesz wiedział co jest najbardziej wartościowe w Twoich danych, jakie technologie Ci najbardziej odpowiadają oraz jaką wartość biznesową niosą dane. Omówione zostaną podstawowe koncepcje związane z uczeniem maszynowym na danych Big Data. Dzięki temu będziesz mógł podejmować świadome i pewne decyzje oparte o solidne podstawy oraz dogłębną analizę. Uzyskasz wgląd biznesowy w słabe punkty rozważanych technologii, a przez to poznasz nowe perspektywy rozwoju biznesu opartego o dane.

 • 2 dni szkolenia z profesjonalnym trenerem
 • Materiały dydaktyczne on-line
 • Praktyczne przykłady i zadania
 • Wsparcie trenera po szkoleniu

Więcej szczegółów na stronie http://asuri.pl/courses/big-data-w-biznesie.

PO UKOŃCZENIU KURSU UCZESTNICY BĘDĄ
 • Znali zasady oraz podstawowe algorytmy pisania w metodologii MapReduce
 • Potrafili pobierać odpowiednie dane z baz danych oraz analizować je przy wykorzystaniu znanych algorytmów Big Data
 • Umieli zaproponować sposób analizy i prezentacji wybranych danych
OSOBY, DO KTÓRYCH SKIEROWANE JEST TO SZKOLENIE
 • Programiści, którzy chcą nauczyć się nowych kompetencji w operowaniu danymi
 • Data scientiści, którzy jeszcze nie umieją posługiwać się Big Data

Responsywne strony internetowe – Dwudniowe szkolenie

DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ FIRM

Szkolenie może mieć charakter zamknięty lub otwarty.

W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym, prosimy o kontakt (biuro@asuri.pl) w celu ustalenia szczegółów oraz przygotowania oferty. Prowadzimy szkolenia na terenie całego kraju.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Dzięki nam rozpoczniesz swoją przygodę webmastera – HTML5 i CSS3 nie będą miały więcej przed Tobą tajemnic.

HTML i CSS to podstawowe języki pozwalające pracować nie tylko z prostymi stronami internetowymi – potrzebne są do tworzenia interfejsów nawet najbardziej złożonych aplikacji webowych. Dodatkowo, dzięki współczesnej technologii możliwe jest pisanie w nich pełnoprawnych aplikacji mobilnych czy desktopowych. Ich znajomość jest niezbędna do nauki pozostałych technologii związanych z webdevelopmentem.

 • 2 dni szkolenia z profesjonalnym trenerem
 • Materiały dydaktyczne on-line
 • Praktyczne przykłady i zadania
 • Wsparcie trenera po szkoleniu

Więcej szczegółów na stronie http://asuri.pl/courses/responsywne-strony-internetowe

PO UKOŃCZENIU KURSU UCZESTNICY BĘDĄ:
 • Znali podstawy HTML5 i CSS3
 • Umieli stworzyć stronę internetową na podstawie zaprojektowanego layoutu
 • Znali techniki tworzenia responsywnych stron internetowych
 • Potrafili opublikować swoją stronę w Internecie

Wprowadzenie do programowania w języku PHP Dwudniowe szkolenie

DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ FIRM

Szkolenie może mieć charakter zamknięty lub otwarty.
W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym, prosimy o kontakt (biuro@asuri.pl) w celu ustalenia szczegółów oraz dokonania wyceny. Prowadzimy szkolenia na terenie całego kraju.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Szkolenie pozwoli Ci zacząć przygodę z tworzeniem aplikacji webowych w jednym z najbardziej popularnych języków świata do tego stworzonych!

Technologie webowe rozwijają się bardzo prężnie i towarzyszą nam na każdym kroku. Dziś większość czasu spędzamy serfując po internecie – kontaktujemy się ze znajomymi, sprawdzamy pocztę, czytamy aktualności ze świata oraz relaksujemy się oglądając ulubiony serial, czy film. PHP jest jednym z najbardziej popularnych języków programowania do tworzenia aplikacji webowych na świecie.

 • 2 dni szkolenia z profesjonalnym trenerem
 • Materiały dydaktyczne on-line
 • Praktyczne przykłady i zadania
 • Wsparcie trenera po szkoleniu

Więcej szczegółów na stronie https://asuri.pl/courses/wprowadzenie-do-programowania-w-jezyku-php

PO UKOŃCZENIU KURSU UCZESTNICY BĘDĄ
 • Umieli zainstalować i skonfigurować: serwer Apache, bazę danych MySQL oraz interpreter języka PHP w wersji 7
 • Znali podstawy języka PHP, które pozwolą zbudować prostą stronę internetową z dynamicznymi treściami
OSOBY, DO KTÓRYCH SKIEROWANE JEST TO SZKOLENIE

Osoby znające inne języki programowania oraz osoby chcące zacząć przygodę z programowaniem.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Podstawowe wiadomości dostępne w artykułach “Wstęp do programowania urządzeń Apple” i “App Store dla developera”.

KTO PROWADZI TO SZKOLENIE?

Szkolenie prowadzone jest przez programistę, praktyka z wieloletnim doświadczeniem.

Zaawansowane testowanie i debugowanie w Xcode

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Od testów jednostkowych do debugowania aplikacji. W trakcie tego szkolenia wykorzystamy wiele gotowych projektów aplikacji, które będzie trzeba przetestować i zdebugować. Będziesz więc pracować na prawdziwych programach i stawisz czoło prawdziwym problemom, zdobywając doświadczenie pod okiem profesjonalnego trenera.

 • 2 dni szkolenia z profesjonalnym trenerem
 • Materiały dydaktyczne on-line
 • Praktyczne przykłady i zadania
 • Wsparcie trenera po szkoleniu

Więcej szczegółów na stronie https://asuri.pl/courses/zaawansowane-testowanie-i-debugowanie-w-xcode.

PO UKOŃCZENIU KURSU “ZAAWANSOWANE TESTOWANIE I DEBUGOWANIE W XCODE” UCZESTNICY BĘDĄ
 • Znać narzędzia debugowania kodu
 • Znać sposoby korzystania z pakietu Instruments i jego możliwości
 • Znać sposoby tworzenia testów jednostkowych i interfejsu użytkownika
 • Znać sposoby tworzenia własnych frameworków i dodawania zależności
OSOBY, DO KTÓRYCH SKIEROWANE JEST TO SZKOLENIE
 • Programiści Swift
 • Architekci oprogramowania
WYMAGANIA WSTĘPNE
 • Znajomość podstawowych koncepcji programistycznych (w tym zmienne, logika, klasy, obiekty, napisy).
 • Znajomość języka Swift (w wersji conajmniej 4)
 • Znajomość obsługi Xcode

Algorytmy w zadaniach maturalnych z informatyki

Cele kształcenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom typów zadań maturalnych z I części arkusza maturalnego z informatyki oraz sposobu ich rozwiązywania, szczególnie w kontekście modelu i schematu oceniania arkuszy.

Uczestnicy otrzymują zestaw przykładowych zadań maturalnych z algorytmiki do wykonania.

Adresaci

Nauczyciele informatyki/przedmiotów informatycznych

Kontakt i zapisy

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO tel. 71 36 80 980, e-mail: podyplomowe@ue.wroc.pl pokój nr 4, budynek CKU ul. Kamienna 43, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia znajdują się w zakładce Kontakt. W przypadku pytań merytorycznych prosimy o bezpośredni kontakt z trenerem wiodącym: dr Wioletta Turowska (koordynator szkolenia) Katedra Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych e-mail: wioletta.turowska@ue.wroc.pl tel. 602226747

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
 • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne Znajomość podstawy programowej z informatyki. Umiejętność logicznego myślenia.